İnsan Kaynakları Politikamız

Pres Makina’da, firmanın her çalışanının ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir insan kaynakları politikası uygulanmaktadır. Dürüst, çalışkan, yardımlaşan, gelişmeye ve değişime açık personelimizin başarısı, azmi ve yaratıcılığı, bizim enerji kaynağımızdır.