SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZ

I

Pres Makina, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Ürün ve hizmetleriyle olduğu kadar, yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları, yatırımları, mal ve hizmet tedariği ve ödediği vergilerle ülke ekonomisi için sürekli katma değer yaratmaktadır.

I

İlkesel olarak Pres Makina açısından kurumsal sosyal sorumluluk, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.